Månad: april 2019

Några lägerbilder…

…från ett läger för treorna i Hjelmsjövik som gick galant.

Musiklektion ute!

Idag på musiken fick barnen bygga noter för att sedan gå in och skapa med dem.

Allra först på dagen sa vi hejdå till våra treor som åkte iväg på läger med övernattning. Vi saknade den nästan genast.

Flinta och cm

Idag tog vi tillfället i akt och vandrade ned till stranden med 4 uppdrag att klara ut!

Det ena uppdraget var dock lite svårt att utföra. Det var att finna en sten av flinta.

Vi letade och letade och fann några få, men vi lärde oss att ha tålamod…precis som de måste ha haft på Stenåldern.

1:a april!

Det har inte varit lätt att vara fröken idag. Lurad hela tiden!!!

Men hämden är ljuv. Så jag gav barnen ett test att göra från ”Skolverket”, som ville kolla upp barnens handstil i Sverige.

Detta kollades upp genom att samtliga elever skulle skriva av ord från tavlan. Orden var mycket besynnerliga.

När klassen skrivit färdigt var den sista instruktionen att läsa bokstäverna i fel läsriktning…

April april din dumma sill…